Formació online en prevenció de Riscos Laborals

logo preven i protec

Contingut de la formació:

  • Prevenció de Riscos Laborals Bàsic A (60 hores).
  • Prevenció de Riscos Laborals Bàsic A i mòdul COVID-19 (60 hores).
  • Prevenció de Riscos Laborals Bàsic en teletreball (60 hores).
  • Prevenció en primers auxilis (60 hores).
  • Prevenció de Riscos Laborals Bàsic B i mòdul COVID-19 (30 hores).
  • Equips de protecció individual EPI'S (30 hores).
  • Primers auxilis a l'empresa o Actuacions en primers auxilis (20 hores).
  • Emergències i primers auxilis (10 hores).
  • Maneig preventiu de carretó elevador (10 hores).
  • Conceptes bàsics de seguretat viària (2 hores).