Formació Prevenció en la Conducció

logo preven i protec

Cursos que oferim:

Curs 1: Formació en conducció segura (amb cotxe) i seguretat viària

Formació als treballadors conductors de cotxes, que té per finalitat que l'alumne aprengui a controlar el vehicle davant de situacions de risc més habituals, conèixer el funcionament i l'ús dels sistemes electrònics de seguretat actuals, i saber com actuar en cas d'accident, prevenir els accidents de circulació, reduir la sinistralitat, i actuar els coneixements sobre la normativa vigent en circulació, a través d'un curs pràctic de conducció segura i un curs en línia en seguretat viària.

Curs 2: Formació en conducció segura (amb motocicleta) i seguretat viària

Formació als treballadors conductors de motocicletes, que té per finalitat que l'alumne aprengui a controlar el vehicle davant de situacions de risc més habituals, conèixer el funcionament i l'ús dels sistemes electrònics de seguretat actuals, i saber com actuar en cas d'accident, prevenir els accidents de circulació, reduir la sinistralitat, i actualitzar els coneixements sobre la normativa vigent en circulació, mitjançant un curs pràctic de conducció segura i un curs en línia en seguretat viària.

Curs 3: Formació en conducció eficient (amb cotxe) i seguretat viària

Formació als treballadors conductors de cotxes, que té per finalitat que l'alumne aprengui a fer una conducció eficient i ecològica per carretera i ciutat, reduir el consum, despeses i les emissions de CO2, i actualitzar els coneixements sobre la normativa vigent en circulació, a través d'un curs pràctic de conducció eficient i un curs en línia en seguretat viària.

Curs 4: Formació en conducció segura i eficient (amb cotxe) i formació en línia en seguretat viària

Formació als treballadors conductors de cotxes, que té per finalitat que l'alumne aprengui a controlar el vehicle davant de situacions de risc més habituals, conèixer el funcionament i l'ús dels sistemes electrònics de seguretat actuals, realitzar una conducció eficient i ecològica per carretera i ciutat, reduir el consum, despeses i emissions de CO2, saber com actuar en cas d'accident, prevenir els accidents de circulació, reduir la sinistralitat i actualitzar els coneixements sobre la normativa vigent en circulació, a través d'un curs pràctic de conducció segura i eficient i un curs en línia de seguretat viària.

Curs 5: Formació en conducció sobre la neu i el gel (amb cotxe) i seguretat viària

Formació als treballadors conductors de cotxes, que té per finalitat que l'alumne aprengui a reaccionar en situacions de baixa adherència, conèixer les tècniques de conducció sobre neu i gel, així com fer una conducció sobre superfícies lliscants, i actualitzar els coneixements sobre la normativa vigent en circulació, a través d'un curs pràctic sobre la neu i el gel i un curs en línia a Seguretat Viària.