Consultoria en protecció de dades personals

logo preven i protec

Servei d'adaptació i actualització a la normativa vigent a Protecció de Dades Personals (el Reglament General de la Protecció de Dades (RGPD), la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD), i la Llei de Serveis de Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE)), el primer any i els anys posteriors, mitjançant l'assessorament presencial oa distància de consultors.

Servei d'adaptació (primer any):

1ª actuació:

 • Identificació de la persona responsable de gestionar l'adaptació (empresari o treballador designat).
 • Avaluació del nivell de risc en els tractaments de dades personals per als drets i les llibertats de les persones.
 • Identificació i diagnòstic de la informació tractada als fitxers.
 • Identificació dels encarregats de tractament, equips informàtics i electrònics, aplicacions informàtiques, suports, usuaris i els seus accessos.
 • Identificació de la web.
 • Assessorament en la implantació del sistema de gestió.
 • Recomanacions en prevenció de riscs i protecció de dades personals.

2ª actuació:

 • Lliurament del Manual de Gestió de la Protecció de Dades Personals amb el contingut següent:
  • Enquesta nivell de risc i tractament de dades.
  • Clàusules informatives segons tractament de dades i clàusules informatives en comunicacions electròniques.
  • Relació dels encarregats de tractament, i contractes entre aquests i el responsable de tractament.
  • Formularis per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició, supressió (a l'oblit), limitació, ia la portabilitat.
  • Pla de protecció dels equips informàtics i electrònics, aplicacions informàtiques, suports, usuaris i els seus accessos.
  • Mesures de seguretat (tècniques i organitzatives).
  • Programa dinformació i formació.
  • Altres procediments, annexos i/o registres: Notificació de violacions de seguretat, Activitats de tractament, Política de protecció de dades, Realització de còpies de seguretat, Registre i valoració de garanties dels Encarregats de tractament, Identificació de la/les persona/es responsable/s de l'adaptació, Entrada i eixida de suports i documents, Incidències, i Cartell de Vídeo Vigilància.
 • Lliurament del Programa de formació personalitzat.
 • Lliurament d'una guia per adaptar la web.

3ª actuació:

 • Formació en línia en protecció de dades a la persona/es responsable/s de gestionar l'adaptació a l'organització (empresari o treballador/s designat/s) o aquells usuaris que accedeixen o tractin dades personals.

Servei d'adaptació (posteriors anys):

1ª actuació:

 • Identificació actualitzada de la persona/es actual/s responsable/s de gestionar l'adaptació.
 • Avaluació actualitzada del nivell de risc en els tractaments de dades personals per als drets i les llibertats de les persones.
 • Identificació i diagnòstic actualitzat de la informació tractada als fitxers.
 • Identificació actualitzada dels encarregats de tractament, equips informàtics i electrònics, aplicacions informàtiques, suports, usuaris i els seus accessos.
 • Identificació actualitzada de la web.
 • Avaluació del compliment dels requisits exigits.
 • Recomanacions en prevenció de riscos i protecció de dades personals.

2ª actuació:

 • Lliurament del contingut actualitzat del Manual de Gestió de la protecció i lliurament de nous procediments.
 • Lliurament del Programa de formació personalitzat actualitzat.
 • Lliurament d'una guia actualitzada per a l'adaptació del web, si cal.
 • Lliurament de l'informe de l'avaluació i del diploma com a “Entitat responsable o Responsable en la gestió de la Protecció de Dades Personals”, en rètol i imatge, certificat que aportarà garanties de confiança, tranquil·litat i seguretat als seus clients potencials, clients, proveïdors , col·laboradors, empleats i/o candidats.
Certificación entidad responsable en la gestión de la Protección de Datos Personales

3ª actuació en P.D.P.:

 • Formació en línia en protecció de dades a la/les nova/es persona/es responsable/s de gestionar l'adaptació de l'organització (empresari o treballador/s designat/s) o aquells usuaris que accedeixen o tractin dades personals.