Delegat de protecció de dades

logo preven i protec

Servei que té per finalitat que el Responsable de tractament i els seus Encarregats de tractament compleixin amb els requisits exigits al Reglament General de la Protecció de Dades (RGPD), i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDPGDD ), mitjançant l'assessorament presencial oa distància de delegats de protecció de dades.

1ª actuació:

 • Designació del Delegat de Protecció de Dades (DPD) i notificació a l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades) (AGPD).
 • Contestació a totes les consultes i drets que puguin exercir qualsevol interessat (persona física).
 • Supervisar tots els contractes d'encarregat de tractament que rebi el responsable de tractament.

2ª actuació:

 • Realització de l'Anàlisi de riscos (en el cas que es pugui considerar un cert nivell de risc o hi hagi un nivell alt de risc per als drets i les llibertats de les persones).
 • A partir dels resultats de l'anàlisi de riscos, cal fer l'avaluació d'impacte sobre la protecció de dades.
 • Elaborar o revisar les mesures de seguretat.
 • Participació en l'elaboració del Pla de Sistemes d'Informació, assessorant i informant de les obligacions que el RGPD i la LOPDPGDD imposa en el tractament de dades personals.
 • Elaboració del Programa de Formació per a tots aquells empleats que tractin dades personals, en cas que el Responsable de tractament sigui també Encarregat de tractament.
 • Cooperar, consultar, informar, assessorar i supervisar el compliment del RGPD i de la LOPDPGDD per part del Responsable de tractament.
 • Valoració de les garanties que ofereixen els encarregats de tractament.

Observacions:

 • La designació del Delegat de Protecció de Dades a part de comunicar-se a l'Autoritat de Control (AGPD) s'ha de comunicar també als interessats, a fi que puguin fer les consultes i exercir els drets.
 • Perquè el Delegat de Protecció de Dades pugui exercir correctament les seves funcions cal la implicació activa dels màxims responsables de l'organització.