Consultoria en protecció dels consumidors (seguretat alimentària)

logo preven i protec

Servei d'adaptació i actualització a la normativa vigent en Protecció dels Consumidors (el R.D. que regula l'obligació de facilitar informació de les substàncies al·lèrgenes i que produeixen intoleràncies, als establiments que presenten aliments sense envasar els consumidors i el Reglament europeu que regula la Cultura de Seguretat Alimentària (restauració i comerços d'alimentació), el primer any i els anys posteriors, mitjançant l'assessorament presencial oa distància de consultors.

Servei d'adaptació (Primer any):

1ª actuació

 • Identificació de la persona o persones responsables de gestionar ladaptació (empresari o treballador/s designat/s).
 • Assessorament en la implantació del sistema de gestió.
 • Identificació dels riscos al centre de treball i dels punts crítics en el procés d'elaboració dels aliments.
 • Recomanacions en prevenció i protecció dels consumidors.

2ª actuació

 • Lliurament del Manual de Gestió de la protecció dels Consumidors amb el contingut següent:
  • Avaluació de proveïdors i resultats.
  • Valoració de garanties dels proveïdors.
  • Llistat de plats amb la identificació de les substàncies que causen al·lèrgies i/o intoleràncies alimentàries.
  • Fitxes informatives.
  • Avaluació del procés d'elaboració i de resultats.
  • Plans dels APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics) i procediments sobre: ​​Control de neteja, desinfecció i de plagues, Traçabilitat dels productes, Eliminació dels residus, Control de l'aigua i Manteniment de les instal·lacions i equips.
  • Programa d'informació i formació.

3ª actuació

 • Formació en línia en seguretat alimentària a la persona responsable de gestionar l'adaptació a l'organització (empresari o treballador designat).

Servei d'actualització (Posteriors anys):

1ª actuació:

 • Identificació actualitzada de la persona o persones responsables de gestionar l'adaptació.
 • Identificació actualitzada dels riscos al centre de treball i dels punts crítics en el procés d'elaboració dels aliments.
 • Avaluació del compliment dels requisits i dels procediments exigits als APPCC.
 • Recomanacions en prevenció i protecció dels consumidors.

2ª actuació:

 • Lliurament del contingut actualitzat del Manual de Gestió de la protecció, i lliurament de nous procediments.
 • Lliurament de l'informe de l'avaluació i del diploma com a “Entitat responsable o Responsable en la gestió dels Al·lèrgens i la Cultura de la seguretat alimentària”, certificat que aportarà valor, confiança i garanties de seguretat als seus potencials clients, clients, proveïdors, col·laboradors, empleats i/o candidats.
Certificación entidad responsable en la gestión Alérgenos y la Cultura de la seguridad alimentaria

3ª actuació:

 • Formació en línia en seguretat alimentària a la persona responsable de gestionar l'adaptació a l'organització (empresari o treballador designat) oa aquells treballadors que interfereixin en el procés d'elaboració.