Registre d'activitats de tractament

Tractament: Potencials Clients

Finalitat del tractament: Gestió de la relació amb els clients potencials.

Descripció de les categories de potencials clients i de les categories de dades personals:

 • Potencials clients: Persones amb qui es busca mantenir una relació comercial com a clients.
 • Categories de dades personals: Les necessàries per a la promoció comercial dels productes i/o serveis de l'empresa:
  • Donar-los serveis, enviar informació postal o per correu electrònic, i enviar publicitat postal o per correu electrònic.
  • D'identificació: nom i cognoms i adreça postal, telèfons, correu electrònic.

Les categories de destinataris a qui es comuniquen o comunicarà les dades personals:

 • No es contempla

Base legal: Interès legítim en accions de màrqueting directe (fonts d'accés públic) o Consentiment a través de formularis de contacte.

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

 • Un any des del primer contacte.


Tractament: Clients

Finalitat del tractament: gestió de la relació amb els clients.

Descripció de les categories de clients i de les categories de dades personals:

 • Clients: Persones amb qui es manté una relació comercial com a clients.

Categories de dades personals: Les necessàries per al manteniment de la relació comercial:

 • Donar-los un servei, facturar, enviar informació postal o per correu electrònic, i enviar publicitat postal o per correu electrònic.
 • D'identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, correu electrònic.
 • Dades bancàries.

Les categories de destinataris a qui es comuniquen o comunicarà les dades personals:

 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Assessoria i/o Gestoria

Base legal: Consentiment, a través de formularis de contacte.

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

 • Els previstos per la legislació fiscal respecte de la prescripció de responsabilitats.


Tractament: Alumnes

Finalitat del tractament: Gestió de la relació amb els alumnes

Descripció de les categories d'alumnes i de les categories de dades personals:

 • Alumnes: Persones que treballen per als nostres clients
 • Categories de dades personals: Les necessàries per al manteniment de la gestió de la formació:
  • Prestar-los un servei, tramitar-ne la bonificació davant la Fundació Estatal, enviar informació postal o per correu electrònic, i enviar publicitat postal o per correu electrònic.
  • D'identificació: nom i cognoms, NIF, adreça postal, telèfons, correu electrònic.
  • Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat.

Les categories de destinataris a qui es van comunicar o comunicaran les dades personals:

 • Plataformas de formación

Base legal: Consentiment, a través de formularis de contacte.

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

 • Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats


Tractament: Proveïdors

Finalitat del tractament: Gestió de la relació amb els proveïdors

Descripció de les categories de proveïdors i de les categories de dades personals:

 • Proveïdors: Persones amb qui es manté una relació comercial com a proveïdors de productes i/o serveis.
 • Categories de dades personals: Les necessàries per al manteniment de la relació comercial:
  • Realitzar comandes, facturar, i enviar informació postal o per correu electrònic.
  • D'identificació: nom, NIF, adreça postal, telèfons, correu electrònic.
  • Dades bancàries.

Les categories de destinataris a qui es van comunicar o comunicaran les dades personals:

 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Assessoria i/o Gestoria

Base legal: Consentiment, a través de formularis de contacte.

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

 • Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats


Tractament: Potencials Col·laboradors

Finalitat del tractament: Gestió de la relació amb els potencials col·laboradors

Descripció de les categories de potencials col·laboradors i de les categories de dades personals:

 • Potencials Col·laboradors: Persones amb qui es busca mantenir una relació comercial com a col·laboradors de productes i/o serveis.

Categories de dades personals: Les necessàries per a la promoció comercial dels serveis i/o productes de l'empresa:

 • Donar serveis, enviar informació postal o per correu electrònic, i enviar publicitat postal o per correu electrònic.
 • D'identificació: nom i cognoms i adreça postal, telèfons, correu electrònic.

Les categories de destinataris a qui es van comunicar o comunicaran les dades personals:

 • No es contempla

Base legal: Interès legítim en accions de màrqueting directe (fonts d'accés públic) o Consentiment a través de formularis de contacte.

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

 • Un any des del primer contacte

 
Tractament: Col·laboradors

Finalitat del tractament: Gestió de la relació amb els col·laboradors

Descripció de les categories de col·laboradors i de les categories de dades personals:

 • Col·laboradors: Persones amb qui es manté una relació comercial com a col·laboradors de productes i/o serveis
 • Categories de dades personals: Les necessàries per al manteniment de la relació comercial:
  • Prestar serveis, facturació, enviar informació postal o per correu electrònic, i enviar publicitat postal o per correu electrònic
  • D'identificació: nom, NIF, adreça postal, telèfons, e-mail
  • Dades bancàries

Les categories de destinataris a qui es van comunicar o comunicaran les dades personals:

 • Administració tributària
 • Bancs i entitats financeres
 • Assessoria i/o Gestoria

Base legal: Consentiment, a través de formularis de contacte.

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categories de dades:

 • Els previstos per la legislació fiscal respecte a la prescripció de responsabilitats

Tractament: Imatges amb fins de seguretat (Vídeo Vigilància)

Finalitat del tractament: Seguretat de les persones i béns

Descripció de les categories d'interessats i de les categories de dades personals:

 • Interessats: Persones que accedeixin o intentin accedir a les instal·lacions
 • Categories de dades personals: Imatges

Les categories de destinataris als quals es comunicaran les dades personals:

 • Cossos i forces de seguretat de l'estat

Base legal: interessos vitals de l'interessat o d'altres persones.

Quan sigui possible, els terminis previstos per a la supressió de les diferents categoriesde datos:

 • Un mes des del seu enregistrament